Tragisk Nyhet för Hundvärlden: Förbud mot XL Bully-hundar i Storbritannien

En tragisk nyhet har skakat hundvärlden när den brittiska regeringen meddelade att XL Bully-hundar kommer att förbjudas från och med årets slut. Beslutet kommer som en sorglig reaktion på en ökning av attacker och dödsfall involverande rasen. Enligt rapporter från Sky News kommer ägare som väljer att låta sina älskade husdjur avlivas av en veterinär erbjudas en kompensation på 200 pund.

 

Bakgrunden till detta beslut är flera hjärtskärande incidenter med den amerikanska XL Bully-rasen, som har resulterat i allvarliga konsekvenser, inklusive tragiska dödsfall. Premiärminister Rishi Sunak uttryckte sin oro när en man miste livet i en “misstänkt” attack av två av dessa hundar i Stonnall, Staffordshire, i september 2023.

 

Förändringarna i lagen kommer att gradvis rullas ut över flera månader. Från och med den 31 december 2023 blir avel, försäljning, reklam, omplacering och övergivande av XL Bully-hundar olagligt i England och Wales. Hundarna kommer även att vara tvungna att ha munkorg och vara kopplade när de vistas i offentliga miljöer.

 

Från och med samma datum, den 1 februari 2024, blir det olagligt att äga en XL Bully-hund om inte ägaren ansöker om att registrera sitt djur på “Index of Exempted Dogs” och följer en strikt uppsättning regler senast i januari. Dessa regler inkluderar krav på att hålla hundarna med munkorg, kastrerade, ID-märkta och kopplade när de är ute i offentliga miljöer.

 

Detta tragiska beslut har väckt starka känslor inom hundvärlden, inklusive den brittiska Bully Kennel Club, en organisation som arbetar för ansvarsfullt ägande och avelspraxis. Klubben har uttryckt sin sorg över beslutet och oro för de många XL Bully-hundar som nu riskerar att avlivas om de inte hittar ett nytt hem före den 31 december.

 

Bully Kennel Club uppmanar allmänheten att överväga att rädda en av dessa hundar, som är friska och har en god temperament, och som enbart bedöms efter sitt utseende och inte sitt beteende.

 

Regeringen har även meddelat att ägare som väljer att avliva sina hundar hos en veterinär kommer att erbjudas 200 pund i kompensation. Detaljer om hur man ansöker om kompensation kommer att släppas vid ett senare tillfälle.

 

Uppfödare har uppmanats att omedelbart sluta para dessa hundar i förberedelse för ändringen i lagen. Ägare som inte följer de nya bestämmelserna riskerar att få sina hundar beslagtagna och böter utan övre gräns.

 

Miljöminister Therese Coffey har betonat att regeringen vidtar snabba och beslutsamma åtgärder för att skydda allmänheten från tragiska hundattacker. Hon underströk vikten av samarbete med polisen, hundexperter och djurskyddsgrupper i genomförandet av dessa viktiga åtgärder. Beslutet markerar en betydande förändring i brittisk lagstiftning som syftar till att adressera problemen med farliga hundar i samhället.

Källa:

Binns, Daniel. (31/10/2023). “XL bully dogs to be banned from end of this year”. Sky News. Tillgänglig på: https://news.sky.com/story/xl-bully-dogs-to-be-banned-from-end-of-this-year-12996952