Vi förklarar.

(O)skrivna regler för störande grannar

Om man vill ha en god grannsämja på gatan kan det var en god idé att göra sitt bästa för att inte störa sina grannar. Sent festande i tid och otid, katter som gör sina behov i grannens rabatt och kaos på tomten är alla exempel på sådant som många irriterar sig på. Dessvärre är reglerna allt annat än glasklara och det klokaste är nog att iaktta sunt förnuft och visa hänsyn till omgivningen.

Vi är alla olika individer med olika liv och trösklar. En god idé kan vara att skapa en bra kommunikation med grannarna och exempelvis säga till i förväg innan man har en stor trädgårdsfest tills sent in på natten. Och har man en morgontrött familj nästgårds kan man vänta med att hamra och spika tills de kommit ur pyjamasen.

[bsa_pro_ad_space id=16]

Lagar för störande grannar

Hur störande vissa saker än kan upplevas så finns det ingen lagstiftning som anger när man får spela hög musik, renovera huset eller klippa gräsmattan. Däremot finns det en viss lagstiftning på det grannerättsliga området – i jordabalken framgår att var och en vid nyttjandet av sin egen eller annans egendom ska ta skälig hänsyn till sin omgivning.

Miljöbalken säger att användning av byggnader eller mark som kan medföra olägenhet för omgivningen genom buller kan anses vara miljöfarlig verksamhet. I miljöbalken finns även allmänna hänsynsregler. Vid störning på allmän plats, exempelvis ute på gatan får polis ingripa och vid väldigt omfattande störningar kan det betraktas som störande – och vara brottsligt.

Några vanliga irritationsmoment

Det som stör grannar allra mest är olika typ av oljud (utöver att man stör sig på attityder och sätt att vara hos varandra), exempelvis oljud vid renovering, gräsklippning, hög musik och festande. Något annat som stör många är djur som förorenar på andras tomt.

Det kan vara klokt att tänka på att klippa gräset dagtid och undvika det vid de tillfällen man ser att grannarna har gäster. Flagga gärna för fest (kanske kan det bli ett plus i kanten att även bjuda in grannarna?) och se till att hålla koll på eventuella husdjur så att de inte förstör för era grannar.

Vad ska jag göra åt störande grannar?

Det allra mesta går att lösa med en tydlig och respektfull kommunikation och det lönar sig oftast att prata om vad det är man störs av. Om man inte lyckas lösa problemet sinsemellan finns möjlighet att vända sig till kommunen för råd och stöd. Det krävs dock mycket för att de ska agera och ingripa.